Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : VAKF ve İBTİDÂ
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Kur'an okurken lafız ve mânayı gözeterek durmak ve ardından okumaya başlamak anlamında terim, bu konuya ait bilim dalı.
Kaynaklar :İA.V-II.920; İTKAN.I.244 III.7-9; TA'RİFAT.163; FİHRİST.54; BURHAN.I.342- 365; NEŞR.I.224-229.230.237-238.240.338.463; BURHAN.I.342-365;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama