Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : VÂKIDÎ
Şahıs Adı : Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer b. Vakıd el-Vakıdi el-Eslemi es-Sehmi el-Medeni [207 11 Zilhicce h. 823 27 Nisan m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Megàzî müellifi, İslâm tarihçisi, muhaddis ve kadı.
Kaynaklar :İA.XIII.150-153; İBN SA'D.V.425-433; ZEHEBİ.III.662-666; GAYE II 219 VII 334-335; ZEYDAN.II.170-171; GAS.I.294-297; GASA.I.470-475; SALİM 63-66; ZİRİKLİ VII 200; ML.XII.501 (Vahidi).504;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama