Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh, TTM
Madde Adı : VAKIF
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :İslâm ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır müessesesi.
Kaynaklar :İA.IV.399 XII.153; EI.III.14; Shorter.624; TA'RİFAT 171; KARAMAN.I.207.217; BİLMEN.I.35 IV 284.28; KARAMAN.İÇT.32; FİHR.462-466.413; MEDHAL.II.20 57 80.89; MÜSELLEM.75; KIF.1300.1500; NEVEVİ.II.194-195; AHKAMÜ'l- EVKAF md.1.3.33.34.35.58.119; PAKALIN.I.570-571 II.631-632; ML.V.489 XII 504;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama