Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Dinler Tarihi,
Madde Adı : VAJDA, Georges
Şahıs Adı : Georges Vajda [1401 8 Zilhicce h. 1981 7 Ekim m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Yahudi asıllı Fransız şarkiyatçısı. (müsteşrik 1908-1981)
Kaynaklar :EJu.XVI.52;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama