Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı,
Madde Adı : VAHYÎ
Şahıs Adı : Şeyh Vaiz Mehmed Vahyi Sünbüli [1130 21 Şaban h. 1718 20 Temmuz m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Divan şairi, Halvetî şeyhi.
Kaynaklar :ESLAF.EK.18;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama