Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : YA‘FUR b. ABDURRAHMAN
Şahıs Adı : Ya'fur b. Abdirrahman (Abdirrahim) b. Küreyb el-Hıvali el-Himyeri [270 h. 883'ten sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :
Kaynaklar :İA.XIII.335-36; ZİRİKLİ.(VIII).193; ML.XII.686; BOSWORTH New 100;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama