Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : YAHYÂ b. ÂDEM
Şahıs Adı : Ebu Zekeriyya İbn Adem Yahya b. Adem b. Süleyman el-Ahvel el-Kureşi el-Ümevi el-Kufi [203 R.evvel h. 818 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kur'an ve hadis âlimi.
Kaynaklar :İA.XIII.347; GAYE.II.363-64; T. HANABİLE.I.399; FİHRİST.317; GAL.I.192 .S.I.30; ZİRİKLİ.(VIII).133-134; MLF.XIII.185; ML.XII.696;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama