Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Düşüncesi ve Ahlak,
Madde Adı : YAHYÂ b. ADÎ
Şahıs Adı : Ebu Zekeriyya Yahya b. Adi b. Hamid et-Tikriti el-Bağdadi el-Mantıki [364 20 Zilkade h. 975 1 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Arap asıllı hıristiyan filozof, mantıkçı, ilâhiyatçı ve mütercim.
Kaynaklar :FİHRİST.369; İHBAR.236-238; TETİMME.SIVAN.90; ZİRİKLİ.(VIII).156; SUTER.59;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama