Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İlimler Tarihi,
Madde Adı : YAHYÂ b. EBÛ MANSÛR el-MÜNECCİM
Şahıs Adı : Ebu Ali el-Müneccim Yahya b. Ebi Mansur (Bizist b. Firuzan) el-Farisi [215 h. 830'dan sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Abbâsî Halifesi Me'mûn dönemi astrologu ve astronomi âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.(VIII).173; GAS.VI.136; SUTER.8;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama