Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : YAHYÂ EFENDİ, Beşiktaşlı
Şahıs Adı : Beşiktaşlı (Beşiktaşi) Müderris Molla Şeyhzade Yahya Efendi [978 9 Zilhicce h. 1571 4 Mayıs m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Müderris, şair ve sûfî.
Kaynaklar :OM.I.200; REVNAKOĞLU.243; SEFİNE.II.61-67; ML.XII.696;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama