Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : YAHYÂ b. EKSEM
Şahıs Adı : Ebu Muhammed (Ebu Zekeriyya) Yahya b. Eksem b. Muhammed (Amr) es-Sayfi et-Temimi el-Üseyyidi el-Mervezi [242 15 Zilhicce h. 857 14 Nisan m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Müctehid âlim, kādılkudât.
Kaynaklar :KEVAKİB.I.180; MLF.XIII.186; ZİRİKLİ.IX.167; T.HANABİLE.I.410; LEKNEVİ 224; SOURDEL I.238-242;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama