Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : YAHYÂ b. HÜSEYİN es-SAN‘ÂNÎ
Şahıs Adı : İbnü'l-Kasım Yahya b. Hüseyin b. Kasım es-San'ani el-Yemeni el-Haseni [1099 h. 1687'den sonra m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Yemenli tarihçi, Zeydiyye fakihi, hadis ve kelâm âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IX.173 (VIII).143; MLF.XIII.192;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama