Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : YAHYÂ b. MAÎN
Şahıs Adı : Ebu Zekeriyya İbn Main Yahya b. Main b. Avn el-Bağdadi [233 23 Zilkade h. 848 29 Haziran m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
Kaynaklar :TEZKİRE.II.429-431; ZİRİKLİ.IX.218-219 (VIII) 172-173; GASA.I.158-159;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama