Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : YAHYÂ b. MUÂZ
Şahıs Adı : Ebu Zekeriyya Yahya b. Muaz b. Ca'fer er-Razi [258 16 C.evvel h. 872 30 Mart m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Seyrüsülûk makamlarından bahseden ilk sûfîlerden.
Kaynaklar :TEZKİRE.361; HİLYE.X.51; SÜLEMİ.107; S. SAFVE.IV.90; VEFEYAT.VI.165; ŞA'RANİ.I.94; ŞEZERAT.II.138; T. BAĞDAD.XIV.208; KUŞEYRİ.132; NEFEHAT 108;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama