Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : YAHYÂ b. SAÎD el-ENSÂRÎ
Şahıs Adı : Ebu Said (Ebu Nasr) Yahya b. Said b. Kays en-Neccari el-Hazreci el-Ensari [143 h. 760 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hadis âlimi, tâbiî.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.IX.181; TEZKİRE.I.137-139; KARAMAN İct.95.TARİH.71;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama