Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Şahıs Adı : Ebu Said el-Kattan el-Ahvel Yahya b. Said b. Ferruh et-Temimi el-Basri [198 12 Safer h. 813 12 Ekim m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Hadis hâfızı, ricâl âlimi.
Kaynaklar :TEZKİRE.I.298-300; S.SAFVE.III.365; KEVAKİB.I.181; KARAMAN TARİH.64; ZİRİKLİ.IX.181;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama