Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : YAHYÂ b. SÂLİH
Şahıs Adı : Ebu Zekeriyya (Ebu Salih) Yahya b. Salih el-Vuhazi el-Hımsi ed-Dımaşki eş-Şami [222 h. 837 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Humuslu muhaddis ve fakih.
Kaynaklar :GAS.I.103;A.I.193; A'LAMÜ'n-NÜBELA.X.453-456; ZİRİKLİ (VIII) 151;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama