Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tefsir,
Madde Adı : YAHYÂ b. SELLÂM
Şahıs Adı : Ebu Zekeriyya Yahya b. Sellam b. Ebi Sa'lebe et-Teymi el-Basri [200 Safer h. 815 Eylül m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kuzey Afrika ve Endülüs'te kendisine ilk Kur'an tefsiri nisbet edilen âlim.
Kaynaklar :MLF.XIII.200; ZİRİKLİ.IX.182-183 (VIII) 148; GAYE.II.373;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama