Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : YAHYÂ b. YAHYÂ el-LEYSÎ
Şahıs Adı : Ebu Muhammed İbn Ebi İsâ Yahya b. Yahya b. Kesir el-Leysi el-Masmudi el-Kurtubi [234 C.ahir veya Receb h. 849 Ocak veya Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mâlikî mezhebinin Endülüs'te yayılmasını sağlayan fakih, el-Muvatta’ râvisi.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.X.519-525; DİBAC.350-351; İBNÜ'l-FARADİ.II.898-900; ZİRİKLİ.(VIII).176; KARAMAN.TARİH.103;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama