Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Tasavvuf,
Madde Adı : YAHYÂ b. AHMED el-BÂHARZÎ
Şahıs Adı : Ebü'l-Mefahir Yahya b. Ahmed b. Said el-Baharzi [736 h. 1335 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kübrevî şeyhi.
Kaynaklar :TEİ.III/2.1263; GİS.IV.175-84; DİA.IV.475c;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama