Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : ZABT
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Râvinin hocasından öğrendiği hadisi başkasına rivayet edinceye kadar ezberinde saklaması anlamında hadis terimi.
Kaynaklar :İBNÜ's-SALAH.94; HULASA.89.35; TECRİD.I.365; TEDRİB.I. 300; REF 115 121; H. RİCALİ.14; FETH.I.18.268.297.333.337.II.149; Kam.İsl.IV.393; KARİ 235;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama