Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : ZA‘FERÂNÎ
Şahıs Adı : Ebu Ali el-Bezzar Hasan b. Muhammed b. Sabbah ez-Za'ferani el-Bağdadi eş-Şafii [260 Ramazan h. 874 Temmuz m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :İmam Şâfiî'nin "kavl-i kadîm"inin en güçlü râvisi.
Kaynaklar :HÜSEYNİ.7; SUBKİ.II.114-117; ZİRİKLİ.II.230.(212); KARAMAN.TARİH.99; FİHRİST.297; Kam.İsl.III.63; A'LAMÜ'n-NÜBELA.XII.262-265;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama