Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : ZÂHİDÎ
Şahıs Adı : Ebü'r-Reca Necmeddin Muhtar b. Mahmud b. Muhammed ez-Zahidi el-Gazmini el-Harizmi [658 h. 1260 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Mu‘tezilî - Hanefî âlimi.
Kaynaklar :ZİRİKLİ.VIII.72 (VII) 193; Kam.İsl.III.11; LEKNEVİ.212;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama