Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : ZÂHİRİYYE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Dâvûd b. Ali ez-Zâhirî (ö. 270/884) tarafından kurulan fıkıh mezhebi.
Kaynaklar :İA.XIII.456; EI.XI 394-396 (Short) 649; İTKAN.III.109; Kam.İsl.IV.600; ML.XII.894; KARAMAN.TARİH.108;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama