Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : ZÂHİRÜ’r-RİVÂYE
Şahıs Adı :
DİA Tanıtım Cümlesi :Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî (ö. 189/805) tarafından kaleme alınan ve Hanefî mezhebinin kuruluş dönemi temel görüşlerini ihtiva eden beş eserin ortak adı.
Kaynaklar :İA.XIII.69-73; KIF.931; KARAMAN.TARİH.147; EBU ZEHRE.EBU HANİFE.209- 210; İBN ABİDİN.RESMÜ'l-MÜFTİ RİSALESİ; Kam.İsl.I.126;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama