Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Hadis
Madde Adı : ZÂİDE b. KUDÂME
Şahıs Adı : Ebü's-Salt Zaide b. Kudame es-Sekafi [161 h. 777 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Kûfeli muhaddis, tâbiî.
Kaynaklar :A'LAMÜ'n-NÜBELA.VII.375-78;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama