Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : TTM
Madde Adı : ZAĞANOS PAŞA
Şahıs Adı : Zağanos (Mehmed !) b. Abdillah Paşa [868 h. 1464 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Osmanlı vezîriâzamı. [1453-1455 !]
Kaynaklar :TA.XXIII.430;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama