Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : İslam Tarihi ve Medeniyeti,
Madde Adı : ZAHÎRÜDDÎN-i NÎSÂBÛRÎ
Şahıs Adı : Zahirüddin Nisaburi [582 h. 1186 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :Selcûknâme adlı eseriyle tanınan Selçuklu devri tarihçisi.
Kaynaklar :DİA XXXVI 397c;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama