Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama


Dokümanları görüntülemek için tıklayınız

İlim Dalı : Fıkıh,
Madde Adı : İBN ABDÛN et-TÜCÎBÎ
Şahıs Adı : İbn Abdun Muhammed b. Ahmed b. Abdun en-Nehai et-Tücibi [ h. m.]
DİA Tanıtım Cümlesi :V-VI/XI-XII. yüzyıl İşbiliye kadısı
Kaynaklar :GAL S. I 662;
Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu


Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.


 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 1 : 1 - 1 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama