İSAM Kütüphanesi Kadı Sicilleri Kataloğu Veri Tabanı


Bu veri tabanında toplam 23.281 adet mahkeme sicili ve arşiv defterine ait künye bilgisi yer almaktadır.

Defterler şu serilerden oluşmaktadır:

Kadı Sicilleri

22.072

İstanbul, Anadolu-Trakya ve Türkiye Harici kadı sicilleri.

Ruznamçeler

207

Muhtelif Defterler.

Defterler, seri adlarına bağlı olarak listelenebileceği gibi defter adından da arama yapılabilir.