Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 181 : 1 - 181 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama
PDF   Güngör, Özcan
Cemevi Konusuna Sosyolojik Bakış Denemesi, Toplum Bilimleri, 2010, cilt: IV, sayı: 7, s. 123-136
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Güngör, Özcan
Sosyal Bir Kurum Olarak Vakfı Doğuran Sebepler, Toplum Bilimleri, 2010, cilt: IV, sayı: 7, s. 167-184
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Çetin, Ali
Aristoteles’te ve İslam Mantıkçılarında Diyalektiğin Kullanımları, Toplum Bilimleri Dergisi, 2011, cilt: V, sayı: 10, s. 31-53
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Ardoğan, Recep
Kelami Açıdan Gayr-i Müslimlerle Dostluk - Kur’an’da Nehye Konu Olan Dostluğun Psiko-Sosyal Sakıncaları -, Toplum Bilimleri Dergisi, 2011, cilt: V, sayı: 10, s. 55-68
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Selman, Adnan - Ramazan Uçar
Dini Tercihleri Anlama ve Açıklamaya Farklı Bir Yaklaşım: Rasyonel Seçim Teorisi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2011, cilt: V, sayı: 10, s. 91-110
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Şeker, Necmeddin
Sözlü İletişimde Nebevî Metot Hz. Muhammed’in (AS) Konuşma Üslubu ve Adabı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2011, cilt: V, sayı: 10, s. 111-128
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Wach, Joachim
Din Sosyolojisi, çeviren Zeki Arslantürk, Zeynep Beyza Bulut, Toplum Bilimleri Dergisi, 2011, cilt: V, sayı: 10, s. 197-218
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Uçar, Ramazan - Adnan Selman
Din-Rasyonel Seçim-Dini Pazar, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 41-56
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yıldız, Mualla
İlköğretim Öğrencilerinin (4-7. Sınıflar) Tanrı İmgesi ile İlişkili Bazı Faktörlerin İncelenmesi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 57-68
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Akgün, Tuncay
Felsefi Düşüncede Yaratma Problemi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 69-96
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Öztürk, Eyüp
Osmanlı’nın Son Döneminde Bir Mehdilik (Peygamberlik) İddiası: Bosnalı Hafız Abdullah Efendi Olayı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 117-128
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Ünal, Yaşar
Resul’e İtaat Meselesi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 169-187
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Çetin, Ensar
Türk Halkının Aydın Din Alimi Algısı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 189-204
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Uçar, Ramazan
Abdullah Cevdet’in Din Anlayışı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 205-218
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Közleme, Olgun
İslam Mutfak Kültürü, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 219-229
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Ba-Yunus, İlyas
Sosyoloji ve İslam’ın Toplumsal Gerçekliği, çeviren Ensar Çetin, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 267-282
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Şahin, Mehmet Cem
Demokrat Parti Dönemi Türkiye’sinden Din, Siyaset ve Eğitim İlişkileri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 31-54
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Aslan, Halide
Tanzimat Döneminde Dinî Değişim Halleri: İhtida - Gizli Din-Tanassur ve Osmanlı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 55-82
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Polat, Fazlı
Kırgızistan’da Toplumsal Uzlaşının Dini ve Kültürel Temelleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 83-94
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Erdoğruca Korkmaz, Nuran
Tanrı’ya Bağlanma ve Psikolojik İyi Olma, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 95-112
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   İnce, Abdullah
Din ve Toplumsal Gelişme İlişkisi: Çetin Özek Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 113-128
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Seyhan, Beyazıt Yaşar
İnanç Tarzları ve Denetim Odağı Arasındaki İlişkiler, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 143-162
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Kobya, Murat
Sosyal Bilimler ve Dini İlimlerde Davranış Tasavvuru, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 179-196
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Safa, Mustafa
Hicret Öncesi Medine’de (Yesrib’de) Sosyal ve Dini Hayat, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 197-215
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   İbiş, Fatih
Kur’an Bağlamında Nefs Olgusu ve İnsanın Teo-Ontolojik Yapısı Üzerine Bir Deneme, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 235-246
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Bellah, Robert N.
İslami Gelenek ve Modernleşme Problemleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 247-262
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   el-Neyfer, Muhammed el-Şazeli
İslam’da Toplumsal Eğitimin Temelleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 263-278
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Beyûmî, Muhammed Ahmed
Sosyolojik Araştımanın Konusu Olarak Din, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 301-310
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Öztürk, Emine
Hz. Fatma Kültü, Toplum Bilimleri Dergisi, 2010, cilt: IV, sayı: 8, s. 127-144
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Okutan, Birsen Banu
Din ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarının Teorik ve Metodolojik İmkânı: Literatürel Bir Değerlendirme, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 7-24
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Şahin, İlkay
Metodolojik Bir Analiz: Kızılbaş-Alevilik Yazınının Teolojik Orijin Arayışı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 25-44
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yıldız, Mualla
Çocukların Tanrı İmgesi’nin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 45-63
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Göcen, Gülüşan
Pozitif Psikoloji Düzleminde Psikolojik İyi Olma ve Dini Yönelim İlişkisi: Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 97-130
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Baş, Münire Kevser
Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb’in Manzum Fâtiha Tefsiri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 131-156
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Göküş, Şeref
Ahmet Ağaoğlu: Hayatı, Eserleri ve Din Eğitimi-Öğretimi Görüşleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 193-210
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   İnce, Abdullah
Elli ve Üzeri Yaş Grubundaki Üniversite Mezunlarında Dini Hayat, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 211-238
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Doğan, Ahmet
Din Hizmetleri Bağlamında Din Görevlilerinin Almış Olduğu Hizmet İçi Eğitim Üzerine Bir Araştırma, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 251-276
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Altındaş, Mücteba
Kur’an’da Toplumsal Değişim İlkeleri Üzerine Bir Deneme, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 295-310
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   İşleyen, Ahmet
‘Ceditçi’ Bir Aydın Gözüyle Çağdaş Meseleler: Musa Cârullah Bilgiyef Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 311-330
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Demirci, Abdurrahman
Tağlib Kabilesi’nin İslâm Devleti Egemenliği Altına Alınma Süreci, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 347-361
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Közleme, Olgun
İbn Haldun Düşüncesinde Geçim ve Zenginliğin Psiko-Sosyal Boyutları, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 13, s. 363-376
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Göktaş, Vahit - Ali Tenik
Muhammed Es’ad Erbili (1847 / 1931)’ nin Zikirle İlgili Görüşleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 273-282
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Göktaş, Vahit
Kırgızistan’da Din Eğitimine Katkı Olarak Din Eğitimi Sempozyumları ve Değerlendirilmesi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 397-410
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Tenik, Ali - Vahit Göktaş
Tasavvufi Düşüncede Zikir ve Zikrin Benlik İnşâsına Etkisi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 263-286
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Akdemir, Salih
İnsan Ruhu Ulvi Tekâmüle Ulaşmak İçin Çok Boyutlu Bir Biçimde Gelişmeye Uygun İstidatta Yaratılmıştır, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 9-14
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Mehmedoğlu, Ali Ulvi
C. G. Jung’un Tanrı Anlayışı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 15-26
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Aydınalp, Halil
Bir Karşıt Kültür Unsuru Olarak Türkiye’de Çağdaş Tekfircilerin Dini Hayata Bakışı ve Anlamları, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 27-50
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Demir, Zekiye
Diyanet Hutbelerinde Kadın Söylemi (2001-2011), Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 95-118
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Okutan, Birsen Banu
Din Sosyolojisi ve Toplumsal Metin: Cinsiyet Tipolojilerinin Çözümlenmesi (Kar Örneği), Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 119-146
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Köroğlu, Muhammet Ali
Özerk Kamusal Alanların Oluşumunda Dinin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 147-173
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Göcen, Gülüşan
İbn Haldun’un Toplum ve İnsan Yaklaşımının Günümüze Düşen İzdüşümleri: Tüketim Toplumu ve Narsist İnsan, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 175-198
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Özmen, Nebile
Avrupa’daki Müslüman Göçmenlerin Mülk ile İmtihanı: Uyum Ölçütü Yahut Çatışmanın Saklı Aktörü Ekonomi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 199-216
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Köroğlu, Cemile Zehra
Tüketim Kültürü ve Çevre: İslam Perspektifinden Bir Değerlendirme, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 217-232
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Özdemir, Mehmet Nadir
İslâm Tarihi’nde İlk İthilâfların Odağında Bir İsim: Ammâr b. Yasir, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 311-334
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Bilgili, Fatih Menderes - Ömer Yavuz
Kur’an’da Geçen Kalp Kavramının Anlaşılmasında Sistem Analizinin Önemi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 335-362
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Çalışkan, Necmettin
Nüzul Sırasına Göre Yeni Bir Tefsir: Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meyhânî ve Meâricü’t-Tefekkür, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 363-373
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Közleme, Olgun
Türk Mutfak Kültüründe Siyasi, Sosyal ve Dini Sembolizm, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 387-395
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Nimet, İbrahim
Din Öğretimi Dersleri Hakkında, çeviren: Muammer İpek, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 419-421
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Özenç, Ali - Fatih Ömek
IX. Din Sosyologları Koordinasyon Toplantısı: “Taklitten Âri Sosyolojisi ve Din Sosyolojisi İnşasının İmkân ve Sorunları” (Sivas), Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 423-428
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Çil, Ayşe
İslam ve Ataerkillik Karşılaştırmalı Bir Perspektif, Toplum Bilimleri Dergisi, 2013, cilt: VII, sayı: 14, s. 445-449
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yılmaz, Mustafa Selim
Kumran Yazmaları ve Ahit Geleneği (Genel Bir Bakış), Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 163-178
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Hannigan, John A.
Toplumsal Hareket Teorisi ve Din Sosyolojisi: Yeni Bir Senteze Doğru, çeviren Cemile Zehra Köroğlu, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 11, s. 241-266
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Dobrichan, Nicolas
Modern Dönemde Ta’rib Hareketi, Çeviren: Yaşar Daşkıran, Toplum Bilimleri Dergisi, 2012, cilt: VI, sayı: 12, s. 279-282
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Özmen, Nebile
Kültürel ve Dinî Kodlarıyla Kolektif Belleğimizde Rumeli Türküleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 16, s. 75-94
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Coşkun, Ali
Bir Din Sosyolojisi Öncüsü: Naima, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 16, s. 117-136
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Vardi, Recep
II. Abdülhamid’in İslam Birliği Siyasetinin Sosyolojik Sonuçları, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 16, s. 137-154
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Korkmaz, Arif
“Günah Sosyolojisi”ne Giriş: Hz. Muhammed”in Günahkar Kişi ve Gruplara Yaklaşımı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 16, s. 183-204
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Tınas, Dilara
Çevre Etiği Bilincinin Oluşumunda Din ve Din Eğitimi Faktörü, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 16, s. 267-292
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   İpek, Muammer
Hz. Muhammed”in Eğitimciliği, Ahlakı ve Kişiliği Üzerine, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 16, s. 321-331
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Muminov, Ashirbek
Şamı Damulla ve “Sovyet İslamı”nın Oluşumundaki Rolü, çeviren Mederbek Kadyrov, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 16, s. 333-350
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Nevzat, Abdüllatif
Ahlakı Nasıl Korumalı?, çeviren Muhammed Ali Yazıbaşı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 16, s. 351-357
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Çetin, Ensar
Türkiye’de Modernleşme ve Nikâh İkilemi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 29-38
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Bozkurt, Ömer
İslam Felsefesinde Vasiyet Kültürü: İslam Filozoflarının Vasiyetleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 57-84
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Köroğlu, Cemile Zehra
Tüketim Kültürü ve Din Olgusu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 85-120
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Aktürk, Hamit
Dedeliğin Derneklerle İmtihanı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 121-133
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Arpacı, Mücahit - Cemil Yıldırım
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin “İmam Hatip Lisesi” ve “İmam Hatip Lisesi Olmak” Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi (Diyarbakır Örneği), Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 135-152
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yemenici, Ahmet
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Diğer Dinlere ve Mensuplarına İlişkin Yaklaşımları (Nitel Bir Çalışma), Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 153-176
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Belen, Fatıma Zeynep
Eşlerarası İletişime Manevi Psikolojik Yaklaşım, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 177-194
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Ferah, Nimet
Bireysel Psikoloji ve Din, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 195-208
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yıldırım, Mustafa
Kent(li)leşme ve Din: Kocaeli Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 209-231
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Atmaca, Gökhan
Toplumsal Hazırbulunuşluk ve Kur’an’ın Toplum İnşası, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 233-248
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Pişgin, Yasin
Ahmet Hamdi Akseki’nin “Ve’l-Asır Tefsiri” İsimli Risalesi Üzerine Bir Değerlendirme, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 287-302
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Delieser, Bilal
Kur’an’da Zaman ile İlgili Kavramlar, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 303-320
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yıldız, Mualla - Recep Serkan Arık
Measuring Image of God in Children, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 349-364
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Göcen, Gülüşan - Ayşegül Konar
Din Psikolojisi Açısından İnsan Olma Sürecinde Kendini Gerçekleştirme ve Din, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 365-383
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Marrancı, Gabrielle
Sosyoloji ve Din Antropolojisi Eleştirel Bir Tartışma, çeviren Nurullah Yazar, Toplum Bilimleri Dergisi, 2014, cilt: VIII, sayı: 15, s. 385-412
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Sezen, Abdulvahid
Değişime Direnc Psikolojisi Bağlamında Belirsizlik Duygusu ve Dinsel Yönelimlerin Etkileri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 9-23
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Vardi, Recep
Sanal Mahremiyet, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 53-73
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Akarsu, Adem
Sosyolojik Bir Kavram Olarak ‘Cemaat’ ve Türkiye’de Cemaatleşme Süreci, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 75-94
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yenen, İbrahim
Yoksullukla Mücadele Aracı Olarak Din, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 95-107
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Kafalı, Hasan
Yoksullukla Mücadelede Dinî Kurumların Rolü: “Kütahya Meydan Aşevi” Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 109-124
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Çakmak, Fatma
Haccın Sembolik Dili Üzerine Teorik Bir Değerlendirme, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 125-135
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yıldırım, Erdal
Alevilerde Sosyal Sermaye’nin Oluşumu (Tunceli Örneği), Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 137-152
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Gören, Burcu
Down Sendromlu Çocuğa Sahip Annelerin Yaşamlarında Başvurdukları Dini Başaçıkma Tarzlarının Belirlenmesi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 153-170
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yavuz, Emrah
Köy İmamlarının Mesleki ve Kuramsal Problemleri -Kayseri Pınarbaşı Örneği-, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 183-194
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yürük, Tuğrul
Temel Dini Bilgiler Dersi ile DKAB Derslerinde İbadet Öğretiminin İçerik Açısından Karşılaştırılması, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 223-249
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yıldız, Zafer
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Ekolojik Temelli Çevre Eğitiminin Teorik Temelleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 275-296
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Vardi, Recep
Hz. Muhammed’in Liderliğinde Arap Toplumunda Gerçekleşen Toplumsal Değişim, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 321-342
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Safa, Mustafa
Hicret Sonrası Medine’de Sosyal ve Dini Hayat, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 355-398
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Demil, Emine
Ebû Dâvud et-Tayâlisî’nin (Ö. 204/819) Müsnedi ve Rivâyet Üslûbu, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 399-424
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Tenik, Ali
Tasavvuf Terbiye/Eğitim Sürecinde Nûh ve Gemi Metaforu, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 425-440
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yenen, İbrahim
Emile Durkheim Sosyolojisinde Din Fenomeni, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 441-461
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Karakaya, Handan
Türk Muhafazakârlığı ve Kendi Dilinde Gelişimi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 17, s. 533-541
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Eser, Ercan
İslam Hukukunda Emanet Malların Hukuki Statüsü, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 18, s. 93-114
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Özalp, Ahmet
Sosyal Psikoloji Perspektifinden Din Psikolojisine Giriş: Sembolik Etkileşimci Teori Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 18, s. 227-242
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Çalışkan, Necmettin
Kehf Sûresi Bağlamında Hz. Mûsâ ve Sâlih Kul (Hızır) Kıssası ve Antakya’da Hızır İnancının Sosyo-Kültürel Etkileri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 18, s. 243-262
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Eser, Ercan
İslam Aile Hukukunda Esaretin Evlilik Akdine Etkisi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 18, s. 263-278
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Ak, Muammer
Ziyaret Fenomeni Bağlamında Türk Popüler Dindarlığı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 18, s. 279-296
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Deliser, Bilal
Bedreddîn ez-Zerkeşî Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme, Toplum Bilimleri Dergisi, 2011, cilt: V, sayı: 9, s. 171-190
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Tabakoğlu, Mehmet
Nûreddinzâde’nin Bedreddin Simâvî’nin Vâridât’ına Yönelttiği Eleştiriler, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 20, s. 117-134
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Tabakoğlu, Mehmet
Tosyalı Bazı Mutasavvıflar Üzerine Notlar, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 20, s. 195-210
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Tabakoğlu, Mehmet
XVI. Yüzyılda Tenkitçi Bir Sûfî: Nûreddinzâde, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 20, s. 255-267
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Coşkun, Ali
Din Sosyolojisinin Problemleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 21, s. 7-21
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Günaydın, İsmail
Çok Partili Dönem: Din Siyaset İlişkisi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 21, s. 33-53
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yazıcı, Tuğba
Kur’ân Perspektifinde Yeryüzünün İnsanın Yaşam Alanı Olarak Anlamı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 21, s. 141-159
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Aydın, Eyyup
Mevlânâ, Hacı Bayrâm-ı Velî, Yunus Emre ve Hacı Bektâş-ı Velî’de Hz. Peygamber Algısı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 21, s. 183-218
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Beşinci Şimşek, Ebrar - Ali Coşkun
Tarihsel Süreç İçinde İslamcı Kadın Kimliğinin İnşası ve Şule Yüksel Şenler’in Rolü, Toplum Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 21, s. 261-270
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   İmamoğlu, Halil
Eş’arî’nin Kullandığı Aklî Deliller ve Mantıklı Akıl Yürütmelerle İlişkisi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 20, s. 57-99
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   İpek, Muammer
Arap Dilinin Kur’ân ve Din Bilimleri Eğitim-Öğretimindeki Rolü, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 20, s. 169-193
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Khirizad, Babak
Mevlana’da Varoluşçu ve İnsancıl Yaklaşım Motifleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 20, s. 247-254
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Eser, Ercan
İhtiyaç-Zaruret Bağlamında “Hâcet Umumî Olsun Husûsî Olsun Zaruret Menzilesine Tenzîl Olunur” Fıkıh Kuralının Hükümlere Etkisi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 19, s. 123-150
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Mohammadi, Abdullah
Mezar-i Şerif’te Yaşayan Hazaralarda Aşura (Aşure) Geleneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 19, s. 151-166
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Kochkarov, Davron
Orta Asya’da Dinî Düşüncenin Gelişiminde Ahmet Yesevi ve Yeseviliğin Rolü, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 19, s. 271-280
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yıldırım, Erdal
Alevi-Sünni Farklılaşmasının Tarihsel/Dinsel/Siyasal ve Sosyo-Kültürel Nedenleri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 19, s. 281-300
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Timür, İhsan
Maturidîliğin Batı’da Taban Bulmasında el-Akîdetü’t-Tahâviyye’nin Rolü, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 19, s. 325-336
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Akın, Mehmet
Kur’an’ı Anlamada Müşkilatın Giderilmesi, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 19, s. 367-378
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Çağlayan, Harun
İş Ahlakında İslam İnancının Rolü, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 19, s. 85-99
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Kaya, Murat
Kemiyet ve Keyfiyet İtibariyle Müteşâbih Bir İfade Olarak Kur’ân’da “Nefh-i Sûr”, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 19, s. 101-122
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Özçoban, Ertan
Kültür Turizmi Kapsamında Yabancı Ziyaretçileirn İslam Algısı: Şeb-i Arus Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 23, s. 79-100
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Çakmak İgalçı, Emine Elif
Tasavvufi ve Eğitimci Kişiliğiyle Yunus Emre, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 23, s. 101-116
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Özalp, Ahmet
Modern Aklın Krizi: İlkellik Sorunu ve Mistik Bir Gerçeklik Olarak Din, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 23, s. 117-126
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Kırboğa, Ziyaeddin
Farklılaşmış Dinî Pratikler (Umre Örneği), Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 23, s. 127-143
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Coşkun, Ali
Mezhepler ve Hz. Peygamber’in Karizmasını Paylaşımı, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 23, s. 189-197
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Hub, Musa
Rahmânî Nefhalar ve İrfânî Yorumlar: Zamanın Değer(lenmesi)i ve Değerlendirilmesi Üzerine “Nefhât Hadîsi ve Şerhi”, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 23, s. 199-238
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yılmaz, Ahmet
Müsteşrik Edward Sell’in Hz. Muhammed’in Askerî Faaliyetlerine Yaklaşımı: İlk Seriyyeler ve Nahle Seriyyesi Örneği, Toplum Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 22, s. 163-176
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Uçar, Ramazan - Halil İbrahim Akkuş
Yusuf Akçura’nın Gözünden Türk Milleti ve İslam Ümmetinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 24, s. 7-23
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Akgün, Tuncay
Din Felsefesi Açısından Hristiyanlıktaki Cehennem İnancına Genel Bir Bakış, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 24, s. 77-98
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Akkuş, Halil İbrahim - Ramazan Uçar
Dindarlık Tipolojileri Bağlamında Türk Toplumu, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 24, s. 115-139
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Arslan, Sevim
Hz. Musa ve Hızır Kıssası Üzerine Bir Değerlendirme, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 24, s. 161-176
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Husyin, Muhemed
Devrü’l-Lugati’l-Arabiyye fi’l-Ulûmi’l-İslâmiyye, Toplum Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 21, s. 169-182
Arapça [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Aldyab, Ahmed
Belâgatu Takdîmi Şibihi’l-Cümle alâ Müteallikâti Merfûâti’l-Fi’l fi’l-Kur’ân, Toplum Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 21, s. 113-124
Arapça [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Aldyab, Ahmed
İhtilâfü’l-Kırâât Beyne Üslûbeyi’l-Haber ve’l-İnşâ ve Alâkatuhû fi’t-Tefsîr, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 19, s. 189-200
Arapça [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Aras, Zakir
Devrü’l-Lugati’d-Dâriceti’t-Türkiyye fî Tercemeti’l-Kur’âni’l-Kerîm, Toplum Bilimleri Dergisi, 2018, cilt: XII, sayı: 23, s. 239-252
Arapça [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Önen, Sakine
Kelimetân fi’l-Kur’ân an Halki’s-Semâvât ve’l-Arz, Toplum Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: XI, sayı: 21, s. 305-335
Arapça [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yörür, Ali
Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın Mevlevîlikle İlgili Manzum Tarihleri = The Chronicles Written in Verse by Pertev Mehmed Sa’îd Pasha About Mevleviyeh, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, cilt: XIII, sayı: 25, s. 249-261
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Okutan, Birsen Banu
Roman Göstergeleri ve Din Sosyolojisi: Eklektik Bir Girişim = Novelistic Signs and Sociology of Religion: An Electical Attempt, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, cilt: XIII, sayı: 26, s. 39-66
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Durmuş, Necmiye
Popüler Romanlar, Söylem ve İslam Algısı: 11 Eylül Örneği = Popular Novels, Discourse and the Perception of Islam: The Case of 9/11, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, cilt: XIII, sayı: 26, s. 67-95
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Coşkun, Ali - Büşra Çelik Kutluay
Câhiliyeden İslam’a, Yesrib’den Medine’ye Sünnet’in Toplumu Dönüştürmesi: Sünnet Sosyolojisi Açısından Bir Değerlendirme = From the Jahiliyya to Islam and from Yesrib to Medina: The Transformation of the Society by the Sunnaah: An Evaluation in Terms of Sociology of Sunnah, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, cilt: XIII, sayı: 27, s. 501-528
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Toprak, Mehmet Sait
Yûsuf Peygamber Adına Dâir Etimolojik-Etiyolojik Bir Araştırma = An Etymological Enquiry Concerning the Name of the Prophet Josephy, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, cilt: XIII, sayı: 27, s. 353-383
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Imıl, Muhittin
İktidar İlişkileri Çerçevesinde Din ve Devlet = Religion and State in the Context of Power Relations, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, cilt: XIII, sayı: 27, s. 384-404
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Ataş, Haci
Vâkıdî’nin İbn İshâk’ten İntihal Yapıp Yapmadığına Dair Bir Değerlendirme = An Evaluation of Whether Waqıdi Made Plagiarism from Ibn Ishaq, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, cilt: XIII, sayı: 27, s. 420-454
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Aslanoğlu, Ayhan
Dinler Tarihi Akademisyenlerinin Türkiye’de Hıristiyanklıkla İlgili Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi = A Bibliography Essay on the Studies of Scholars of the History of Religions on Christianity in Turkey, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, cilt: XIII, sayı: 27, s. 603-647
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Avcı, Hatice - Sema Çelem
Ali b. İbrahim el-Kastamûnî’nin Kudüs Üniversitesi Kütüphanesindeki “Müseccelü’l-İmâm” Adlı Yazma Eserine Dair = About Manuscript Named “Müseccelü’l-İmâm” Which is Belong Ali b. İbrahim el-Kastamûnî in al-Quds University, Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, cilt: XIII, sayı: 27, s. 758-775
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Menekşe, Ömer
“Siber Hırsızlık” Örnekleminde İslam Hukukunda Siber Suçlar ve Cezası, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 18, s. 165-200
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
Aldiyab, Ahmed
el-İhtilâf Beyne’l-Âyâti’l-Müteşâbihe fi’t-Tezkîr ve’t-Te’nîs, Toplum Bilimleri Dergisi, 2016, cilt: X, sayı: 20, s. 269-285
Türkçe []

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Korkmaz, Arif
Din-Siyaset İlişkileri: Kur’an-ı Kerim Örneği = Relationship Between Religion and Politics: Example of the Holy Qur’an, Toplum Bilimleri Dergisi, 2020, cilt: XIII, sayı: 28, s. 15-32
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Koshan, Aminullah - Ramazan Uçar
Dini Hayatın Aktörlerinden Mollalar (Afganistan Örneği) = Mollas from Actors of Religious Life (Example of Aghanistan), Toplum Bilimleri Dergisi, 2020, cilt: XIII, sayı: 28, s. 223-228
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Yücel, Ekrem
Osman b. Musa Eskişehrî’nin Hacamat Risalesi ve Hadis Kullanımı = Treatise of Hijama Written by Osman b. Musa Eskişehrî and Its Use of Tradition , Toplum Bilimleri Dergisi, 2020, cilt: XIII, sayı: 28, s. 273-309
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Kımter, Nurten
Dindarlık ve Ahlaki Olgunluk: Almanyalı Türk Diaspora Gençleri Üzerinde Nicel Bir Araştırma = Religious and Moral Maturity: A Quantitative Research on Turkish Diaspora Youth in Germany, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2020, cilt: XIII, sayı: 29, s. 1-36
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Bozbaş, Fatiha
Tarih Perspektifinde Mısır’da Fıkıh ve Siyaset = Islamic Law and Politics in Egypt: Historical Perspective, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2020, cilt: XIII, sayı: 29, s. 101-122
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Durna, Gülderen - Ali Coşkun
Görme Engelli Bireylerde Dini Sosyalleşme Araçlar = The Religious Socialization Agents for Visually Disabled Individuals, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2020, cilt: XIII, sayı: 29, s. 143-164
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Erdoğan Marsak, Emine
Nevevî ve Riyâzu’s-Sâlihîn’de Yöntem ve Arayışları Üzerine = Al-Nawawî and on Search of Methods in Riyadus Sâlihin, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2020, cilt: XIII, sayı: 29, s. 165-185
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Özsüllü, Merve
“el-Kitabu’l-esasî fi Ta’limi’l-luğa el-Arabiyye li-Ğayri en-natıgîne biha - 3.Kitap” İsimli Kitabına İlişki Kültürel İçerik Eleştirisi -Analitik Bir İnceleme- = Critism of the Cultural Content in the Book Titled “al-Kitab al-Asasi fî Ta’leem al-Lugha al-Arabiyya Lighayr al-Nateqeen Biha -al-Juz al-Thalethal-”, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2020, cilt: XIII, sayı: 29, s. 186-202
Arapça [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Güneş, Abdurrahman
Sosyolojik Bir Bakışla Hz. Muhammed’in Psikolojik Savaş ve Propaganda Taktikleri = Muhammed’s Pyschological War and Propaganda Tactics with A Sociological Viewpoint, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2020, cilt: XIII, sayı: 29, s. 203-222
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Güler, Galip
Mustafa Lutfi el-Menfelûtî’nin el-Lakîta Adlı Kısa Öyküsü ve Tahlili = Mustafa Lutfi al-Manfalouti’s Short Story al-Lakîta and Analysis of it, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2020, cilt: XIII, sayı: 29, s. 223-238
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Bashardost, Abdulhakim - Ahmet Yılmaz Soyyer
Afganistan’da Mollaların Toplumsal Konumu ve Fonksiyonları = Social Position and Fnctions of Mullas in Afghanistan, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2020, cilt: XIII, sayı: 29, s. 254-278
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Erkaya, Musa - Ramazan Erişgen
Meâlimu’t-Tenzîl’de Nakledilen Merfû’-Muttasıl Rivâyetler Üzerine Bir İnceleme (Nahl Sûresi Örneği) = A Study on the Marfu’-Muttasıl Transmissions Reported in Ma’alim at-Tanzil (The Example of Surah al-Nahl), Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 30, s. 161-186
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Ataş, Haci
Hz. Ömer Suikastında Hürmüzân’ın Rolü = The Role of Hurmuzan in the Assassination of Caliph Omar, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 30, s. 35-50
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Kaleci, Feyza Nur
Religious Developlment of Adolescents in Turkey A Quantitative Research to Determine the Impact Levels of Various Variablem = Türkiye’de Ergenlerin Dini Gelişimi: Çeşitli Değişkenlerin Etki Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Nicel Bir Araştırma, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 30, s. 51-69
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Özalp, Ahmet - Ayşe Şahin
Ziya Gökalp’in Milliyetçilik ve Din Anlayışı Üzerine Sosyolojik Bir Tartışma = A Socilogical Discussion on Ziya Gökalp’s Understanding of Nationalism and Religion, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 30, s. 86-100
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Odabaşı, Fatma - Halime Korkmaz
Türbe Ziyaretlerinin Sosyo-Kültürel ve Dini Nedenleri: Kastamonu Örneği = Socio-Cultural and Religious Reasons of Tomb Visits: The Example of Kastamonu, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 30, s. 218-230
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Gökalp, Murat
“Levlâ en Eşükka Alâ ..” Formunda Rivayet Edilen Hadisler ve Düşündürdükleri = Hadiths Narrated in the Form of “Lawla an Aqhuqqa ‘ala...” and What They Made to Think, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 30, s. 303-313
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Aldyab, Ahmed - İbrahim el-Abdullah
el-Avamilü’l-Mü’essere fî Zahireti Ta’addüdi’l-Vücuhi’l-İ’rabiyye fi’n-Nahvi’l-Arabi = Arapça Dilbilgisinde İ’rab Olgusunu Çeşitli Yönlerden Etkileyen Faktörler = Factors Affecting the Multiplicity of Parsing Aspects in Arabic Grammar, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 30, s. 207-217
Arapça [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Tezcan Kaya, Gülsen
Babasının Mecnun’u Kabe’ye Götürmesi: Nizamî Hamsesi’nden Bir Hikayenin Tasvirlerinin İkonografik İncelenmesi = Majnun Taken by His Fatherto the Ka’bah: Iconographic Analysis of the Miniatures of a Story from Khamseh of Nizami, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 31, s. 17-40
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Akkuş, Halil İbrahim
Hz. Peygamber ve Mesajının Sosyolojik Boyutu (Seçkinler Teorisi Bağlamında Bir Analiz) = The Prophet Muhammad and the Sociological Dimension of His Message (An Analyse in the Context of Elite Theory), Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2021, cilt: XV, sayı: 31, s. 165-176
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Balamir, Figen
Dinamik Bir Figür Olarak Hz. Fatıma: Şii Perspektifinden Hz. Fatıma’nın Kadınların Kimlik İnşasına ve Bazı Dini Pratiklerine Tesiri = Fatima as a Dynamic Figure: Hz. Fatima’s Effect on Women’s Identity Construction and Some Religious Practices, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 32, s. 58-72
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Qarizada, Zafar Ahmad
Emanullah Han Döneminde (1919-1929) Afanistan’da Aile Hukukunun Kanunlaştırılması = Codification of Family Low in Afghanistan during the Reign of Amanullah Khan (1919-1929), Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 32, s. 73-88
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Koç, Muhammed
Elvan Çelebi’nin Hayatı, Tasavvufi Görüşleri ve Menâkıbu’l-Kudsiyye Eseri = Elvan Celebi’s Life, Mystical Views and His Work Named Menâkıbu’l-Kudsiyye , Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 32, s. 89-100
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Şahin, Ali Rıza
Hasan Kâfî Akhisarî’nin Kâfî İsimli Mantık Eserinin Tahkiki Tercümesi ve Değerlendirmesi = Critical Edition, Translation and Analysis of Hasan Kafi Akhisari’s logic Work Named Kafi, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 33, s. 123-157
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Ünlü, Nesrin
Talad Asad’ın Düşüncesinde “Din” ve “Seküler” Kavramları = “Religion” and “Secular” in Talat Asad, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 33, s. 211-224
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Uçar, Ramazan - Esra Demir, Yasemin Tarcan
Din ve Değişim Bağlamında Türk Toplumu = Turkish Society in the Context of Religion and Change, Toplum Bilimleri Dergisi = Journal of Social Sciences, 2022, cilt: XVI, sayı: 33, s. 225-236
Türkçe [D03402]

Bu dergide - Bu sayıda
 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 181 : 1 - 181 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama