Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 16 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama
PDF   Fatiş, Emrullah
İmamiye Şiasında ve Zahirilerde Dini Deliller, Hikmet Yurdu, 2013, cilt: VI, sayı: 12, s. 187-209
Türkçe [D03434]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Fatiş, Emrullah
Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları, Bilimname: Düşünce Platformu, 2012/2, sayı: 23, s. 85-103
Türkçe [D02237]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Fatiş, Emrullah
Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut ve Marut Problemi, Bilimname: Düşünce Platformu, 2013/1, sayı: 24, s. 135-152
Türkçe [D02237]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Fatiş, Emrullah
İtikadi Fırka Tasniflari Üzerine, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Erciyes University Journal of Faculty of Theology, 2012, sayı: 14, s. 21-37
Türkçe [D00038]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Fatiş, Emrullah
Hz. İsa’nın Mehdi Ve Deccalle İlişkilendirilmesi Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 33, s. 175-190
Türkçe [D00095]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Fatiş, Emrullah
Gazalî ve İbn Sinâ’nın Cismani Haşre Yaklaşımı = Al Ghazalı’s and Ibn Sina’s Approach Towards Bodily Resurrection, Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader], 2014, cilt: XII, sayı: 2, s. 147-170
Türkçe [D03265]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Fatiş, Emrullah
Huri, Gılman ve Vildanların Kimliği Problemi, Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader], 2015, cilt: XIII, sayı: 1, s. 121-139
Türkçe [D03265]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Fatiş, Emrullah
İbnü’l-Hümâm’a Göre Yaratılmışlık ve Ebediyet Bağlamında Cennet ve Cehennem, Hikmet Yurdu, 2015, cilt: VIII, sayı: 16, s. 83-102
Türkçe [D03434]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Fatiş, Emrullah
İbnü’l-Hümâm’ın Peygamber Gönderme Konusundaki Görüşleri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: II, sayı: 2, s. 85-104
Türkçe [D04069]

Bu dergide - Bu sayıda
PDF   Fatiş, Emrullah
Meleklerde Şuur İrade Problemi, Kelam Araştırmaları Dergisi [Kader], 2015, cilt: XIII, sayı: 2, s. 785-806
Türkçe [D03265]

Bu dergide - Bu sayıda
 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 16 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama