Liste
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 18 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama
PDF Ak, Muammer
Misyonerlik ve Karadeniz Bölgesindeki Faaliyetleri: Pontuscu Misyonerlik, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, 2015, sayı: 44, s. 15-31
Türkçe
PDF Keleş, Mahmut Recep
XIII. Yüzyıl Erbil Kökenli Biyografi Müelliflerinden İbn Hallikân ve Eseri Vefeyâtü’l-Ayan’da Yer Alan Zâp Havzası Âlim, Şair ve Devlet Adamları, ABAD: Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi = JABS: Journal of Anatolia and Balkan Studies, 2018, cilt: I, sayı: 1, s. 29-46
Türkçe
PDF Adıyeke, Nuri
Drama Cemaat-i İslamiye Kurumu ve Mübadeleye Hazırlık Faaliyetleri, ABAD: Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi = JABS: Journal of Anatolia and Balkan Studies, 2018, cilt: I, sayı: 1, s. 47-73
Türkçe
PDF Neflyaşeva, Naima
Kuzeybatı Kafkaslarda Adigelerde İslam'ın Yayılma Tarihine Dair, çeviren Osman Karatay, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi [Karadeniz Araştırmaları], 2005, cilt: II, sayı: 7, s. 11-18
Türkçe
PDF Sarıkaya, Mahmut
Erciyes Yöresinden İki Menkıbe ve Toprağı Vatanlaştıran Halk Etimolojisi Örnekleri, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi [Karadeniz Araştırmaları], 2006, cilt: II, sayı: 8, s. 47-55
Türkçe
PDF Tuymova, Güzel
Kırım ve Kazan Tatar İlâhilerinde Ortak Vasıflar, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi [Karadeniz Araştırmaları], 2007, cilt: III, sayı: 13, s. 147-152
Türkçe
PDF Demirtaş-Coşkun, Birgül
Khrushchev’s Policies Toward Religion: Repression in a Period of Reform, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi [Karadeniz Araştırmaları], 2008, cilt: V, sayı: 18, s. 83-91
İngilizce
PDF Yılmaz, Hulusi
Nizarî İsmailîliği ve Alevilik: İki Farklı Dini İdrakte Benzeşen Yorumlar Üzerine Değerlendirmeler, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi [Karadeniz Araştırmaları], 2009, cilt: VI, sayı: 22, s. 123-133
Türkçe
PDF Bay, Abdullah
Modernleşme Dönemi Osmanlı Taşra Medreseleri: Kastamonu Medreseleri ve Taşrada Medrese Hayatı, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi [Karadeniz Araştırmaları], 2012, cilt: IX, sayı: 33, s. 59-95
Türkçe
PDF Temizkan, Abdullah
Kuzey Kafkasya’da Müridizmin Kurumsallaşması ve Gazavat, Karadeniz Araştırmaları: Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi [Karadeniz Araştırmaları], 2010, cilt: VII, sayı: 25, s. 77-92
Türkçe
 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 18 : 1 - 10 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama