Arama Sayfası / Search

İLÂHİYAT MAKALELER VERİ TABANI

ARTICLE DATABASE of ILAHIYAT / ISLAMIC STUDIES

Proje Sorumlusu / Project Coordinator
Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Proje Yöneticisi / Editor
Mustafa Birol ÜLKER
Sınıflandırma Classification
Prof. Dr. Metin YURDAGÜR

Veri Tabanı Yöneticisi / Database Manager
Şefik Bilâl ÇAVUŞOĞLU

Coşkun YILDIRIMTÜRK
Veri Girişi / Data Entry
Şefik Bilâl ÇAVUŞOĞLU
Nuray GÜLER, Esra MUHACİR, Nuri TAŞKIN, Fatma ÇALIŞKAN
Ahmet M. VAR,  Zeynep SAVRAN, Zeynep DERE, Bozkan BOZOĞLAN

Dijitale Aktarma / Scanned By

Şevki BAYKUŞ, Serkan KURU, S. Volkan KURU, Sedat ÇOBAN, Okan İZGİ, Burak ÖNER


Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

Veritabanında bibliyografik künyelerin (şu an itibariyle 37.093 adet) yanı sıra izni alınabilen makalelerin tam metinleri PDF olarak (şu an itibariyle 33.508 PDF) verilmiştir. Makale PDF'lerinin veri tabanımızda açılmasına izin veren başta İlâhiyat fakültelerimizin dekanlıkları olmak üzere yayıncılara teşekkür ederiz.

Veri tabanında yer almasını istediğiniz dergi, sempozyum ve kongre türü eserleri kutuphane@isam.org.tr adresine bildirebilirsiniz.

Dear Researchers;
This is a database of articles on Ilahiyat/Islamic Studies published in the circles of Theology Faculties in Turkey. Once you click on "arama sayfası / search" on the upper right corner, you get to the database search page. You sould know that the database is Turkish letter sensitive.
The database contains 37.093 bibliographic references and 33.508 pdf documents whose copyrights are already acquired. You can read or download articles you are interested in, and there is no charge.

Arama Sayfası / Search