Osmanlıca Makaleler İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 433 : 200 - 250 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama
PDF  
Menteşe Oğullarından Ahmed Gazi Bey'in Hayratı Kitâbeleri / Ahmed Tevhid.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1328 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: III, sayı: 18, sayfa: 1146-1152
PDF  
Menteşe'de Menteşelilerden Sonraki Âsâr / Hafız Kadri [Hafık].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1330 [1914/1915].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: V, sayı: 29, sayfa: 308-317
PDF  
Merzifon'da Pervane Muinuddin Süleyman Namına Bir Kitâbe / Halil Edhem.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1333 [1917].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VIII, sayı: 43, sayfa: 42-52
PDF  
Mesihi Divanı: Divanlarımızdan Tarihçe Nasıl İstifade Edillir? / Necip Asım.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1326 [1910/1911].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: I, sayı: 5, sayfa: 300-308
PDF  
Meşâhir-i Meçhule / İbnülemin Mahmud Kemal.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1928.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVII, sayı: 19, (96), sayfa: 37-56
PDF  
Metâli'ül-Aliyye Fi Gurreti'l-Gâliye / İbnülemin Mahmud Kemal.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1926.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVI, sayı: 16, (93), sayfa: 197-210
PDF  
Mısır Fethi Mukeddematına Aid Mühim Bir Vesika / Halil Edhem.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1928.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVII, sayı: 19, (96), sayfa: 30-36
PDF  
Mısır Meselesine Dair / [Saffet].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1926.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVI, sayı: 16, (93), sayfa: 245-249
PDF  
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa / [Ali Fuad].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1928.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVII, sayı: 19, (96), sayfa: 64-121
PDF  
Mısır'ın İdaresi Hakkında Hidiv İsmail Paşa'ya Mektûb-ı Sami (Paşa'nın Evrâkından) / [Reşad Fuad Keçecizade].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1332 [1917].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VII, sayı: 42, sayfa: 354-364
PDF  
Milli Tarihimize Dair Eski Bir Vesika / Halil Mükrimin.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1340 [1924].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XIV, sayı: 2, (79), sayfa: 85-94
PDF  
Molla Fenari / [Amasyalı] Hüseyin Hüsameddin.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1926.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVI, sayı: 18, (95), sayfa: 368-383
PDF  
Molla Fenari / [Amasyalı] Hüseyin Hüsameddin.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1928.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVII, sayı: 19, (96), sayfa: 148-158
PDF  
Moralı Ali Efendi'nin Pars Sefâreti (1797-1802) / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1328 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: III, sayı: 18, sayfa: 1120-1138
PDF  
Moralı es-Seyid Ali Efendi'nin Sefâretnâmesi / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 22, sayfa: 1378-1390
PDF  
Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Sefâretnâmesi / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 21, sayfa: 1333-1343
PDF  
Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Sefaretnâmesi / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 20, sayfa: 1246-1259
PDF  
Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Sefâretnâmesi / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1914].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 24, sayfa: 1548-1560
PDF  
Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Sefâretnâmesi / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913/1914].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 23, sayfa: 1458-1466
PDF  
Moskofların Edirne İstilasına Dair Vesaik-1295 (Kumandan Namık Paşazade Cemil Paşa'nın Takrîrî-Kendisine Gönderilen Telgrafname) / Safvet.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1333 [1918].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VIII, sayı: 47, sayfa: 306-315
PDF  
Murad-ı Sani Sikkeleri / Ali.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1328 [1912].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVI, sayı: 14, (91), sayfa: 79-88
PDF  
Mülteciler Meselesine Dair Fuad Efendi'nin Çar I. Nikola ile Mülakatı / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1926.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVI, sayı: 13, (90), sayfa: 1-41
PDF  
Mütenevvia / Safvet.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1330 [1914].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: V, sayı: 27, sayfa: 192
PDF  
Mütenevvia: Dona Gracia Mendes / Safvet.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1328 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: III, sayı: 18, sayfa: 1158-1160
PDF  
Mütenevvia: Edirne Şehri'ne Dair Sultan Selim Hân-ı Evvel ile İbn Kemal'in Bir Musâhabesi / Mehmed Arif.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 22, sayfa: 1411-1412
PDF  
Mütenevvia: Minorka'nın Fethi / Mehmed Arif.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1328 [1912].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: III, sayı: 15, sayfa: 966-968
PDF  
Mütenevvia: Umûr-ı Bahriye Nezâreti / Safvet.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 21, sayfa: 1350-1351
PDF  
Müverrih Asım Efendi'nin Metrûkât-ı Târihiyyesinden Birkaç Parça / [Necip Asım].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1330 [1915].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VI, sayı: 33, sayfa: 553-563
PDF  
Müverrih Âsım Efendi'nin Metrûkât-ı Târihiyyesinden Birkaç Parça / [Necip Asım].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1331 [1915].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VI, sayı: 34, sayfa: 592-598
PDF  
Müverrih Asım Efendi'nin Metrûkât-ı Târihiyyesinden Birkaç Parça / [Necip Asım].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1332 [1916].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VII, sayı: 40, sayfa: 205-210
PDF  
Müverrih Asım Efendi'nin Metrûkât-ı Târihiyyesinden Birkaç Parça / [Necip Asım].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1332 [1916].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VII, sayı: 39, sayfa: 168-186
PDF  
Divan-ı Humayun'a Aid Teşrifat / [Naili A. Paşa].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1926.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVI, sayı: 16, (93), sayfa: 250-260
PDF  
Nakşa (Naksos) Dukalığı, Kiklad Adaları / Safvet.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913/1914].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 23, sayfa: 1444-1457
PDF  
Nef'i’ye Dair / İbnülemin Mahmud Kemal.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1928.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVII, sayı: 19, (96), sayfa: 159-160
PDF  
Onuncu Asırda Açıkdeniz Meselesi ve Azak Muhasarası / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1926.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVI, sayı: 17, (94), sayfa: 261-275
PDF  
Orhan Bey'in Vakfiyesi / [Amasyalı Hüseyin] Hüsameddin.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1926.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVI, sayı: 17, (94), sayfa: 284-301
PDF  
Asr-ı Hâzır Tarihine Dair Araştırmalardan:Osmanlı Devleti Umumi Harp'te Bîtaraf Kalabilir miydi? / Akçuraoğlu Yusuf.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1928.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVII, sayı: 19, (96), sayfa: 1-29
PDF  
Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk Sikkesi ve İlk Akçeları / Miralay Mütekaidi Ali.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1334 [1918].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VIII, sayı: 48, sayfa: 355-375
PDF  
Osmanlı Tarihnüvisleri ve Müverrihleri / Necip Asım.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1327 [1911].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: II, sayı: 8, sayfa: 498-499
PDF  
Osmanlı Tarihnüvisleri ve Müverrihleri: Şehnâmeciler / Necip Asım.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1327 [1911].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: II, sayı: 7, sayfa: 425-435
PDF  
Özdemiroğlu Osman Paşa / Abdurrahman Şeref.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 22, sayfa: 1353-1369
PDF  
Özdemiroğlu Osman Paşa / Abdurrahman Şeref.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 21, sayfa: 1289-1303
PDF  
Özdemiroğlu Osman Paşa / Abdurrahman Şeref.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1914].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 24, sayfa: 1481-1516
PDF  
Özdemiroğlu Osman Paşa / Abdurrahman Şeref.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1329 [1913/1914].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: IV, sayı: 23, sayfa: 1417-1443
PDF  
Özdemiroğlu Osman Paşa / Abdurrahman Şeref.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1330 [1914].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: V, sayı: 25, sayfa: 1-12
PDF  
Özdemiroğlu Osman Paşa'nın Bir Mektubu / Abdurrahman Şeref.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1333 [1917].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VIII, sayı: 43, sayfa: 35-41
PDF  
Pasarofça Muâhedesi'nden Sonra Viyana'ya Sefir İ'zamı / Ahmed Refik [Altınay].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1332 [1916].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: VII, sayı: 40, sayfa: 211-227
PDF  
Pir Mehmed Efendi Muhtırası / Necip Asım.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1336-1339 [1920-1923].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XI-XIII, sayı: 62-77, sayfa: 134-160
PDF  
Piri Mehmed Paşa / Mehmed Zeki [Pakalın].-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1926.
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: XVI, sayı: 18, (95), sayfa: 325-350
PDF  
Raguza ([Dubrovnik] Cumhurluğu) / Safvet.-- İstanbul: Tarih-i Osmani Encümeni, 1328 [1912/1913].
Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM]_[Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM]
cilt: III, sayı: 17, sayfa: 1061-1070
 
İlk Sayfa | Önceki Sayfa | 433 : 200 - 250 | Sonraki Sayfa | Son Sayfa Arama