Osmanlıca Makaleler Taranan Dergiler ve Sayıları Arama

İSAM
Kod No

Dergi Künyesi Taranan Sayılar
D00873 Anadolu Mecmuası.-- İstanbul : Anadolu Komandit Neşriyat Şirketi, 1340-1341. (1340) [1] {1-8}; (1341) [1] {9 -12}
D00559 Aşiyan.-- İstanbul : Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1324. (1324) [1] {1-13}; (1324) [2] {13-26}
D00524 Beyanülhak.--İstanbul : Cem‘iyet-i İlmiye-i İslamiye, 1324-1328. (1324) [1] {1-24}; (1325) [1] {25-26}; (1325) [2] {27-50}; (1326) [2] {51-52}; (1326) [3] {53-78}; (1326) [4] {79-96}; (1327) [4] {97-104}; (1327) [5] {105-130}; (1327) [6] {131-149}; (1328) [6] {150-156}; (1328) [7] {157-182}
D00872 Bilgi Mecmuası.-- İstanbul : Türk Bilgi Derneği, 1329-1330. (1329) [1] {1-5}; (1330) [1] {6 -7}
D03073 Büyük Mecmua.--İstanbul : Sabiha Zekeriya [Sertel], 1335. (1335) {1-17}
D00168 Ceride-i İlmiyye.-- İstanbul : Meşihat-ı Celile-i İslamiyye, 1332-1341. (1332) [1] {1-6}; (1333) [1] {7-9}; (1333) [2] {10-18}; (1334) [2] {19-21}; (1334) [3] {22-27}; (1335) [3] {28-33}; (1336) [4] {34-38}; (1337) [4] {39-46}; (1337) [5] {47-48}; (1338) [5] {49-62}; (1339) [6] {63-68}; (1340) [7] {69-77}; (1341) [7] {78-79}
D03195 Ceride-i Sufiyye.--İstanbul : Hasan Kazım, 1325-1335.
Derginin 103. sayısı eksik.
(1325) [1] {1-6}; (1327) [1] {6-1 - 6-12}; (1328) [1] {6-13 - 6-18}; (1328) [2] {24-1 - 24-18}; (1329) [2] {24-19 - 24-24}; (1329) [3] {49-87}; (1330) [3] {88-102}; (1330) [4] {104-109}; (1331) [4] {110-118}; (1333) [5] {127-132}; (1334) [5] {133-157}; (1335) [5] {158-161}
D01340 Çağlayan.--Balıkesir : Orhan Şaik Gökyay, 1341-1342 /1926. (1341) [1] {1-5}; (1342) [1] {6}; (1926) [1] {7-15}
D01010 Dağarcık [Cüzdan]. --İstanbul: Ahmed Midhat, 1288-1289 (1288) {1-8}; (1289) {9-10}.
D04276 Darülelhan Mecmuası.--İstanbul: Darülelhan Heyet-i Tedrisiyesi, 1340-1341. (1340) [I] {1-25}; (1341) [I] {6}; (1926) [II] {7}
D00028 Dârülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası.-- İstanbul : Dârülfünun Edebiyat Fakültesi, 1332-1933. Derginin 2,3,8.ciltleri 7 sayı ; 1,4,5,7.ciltleri 6 sayı 6.cilt 4 sayı çıkmıştır. (1332) [1] {1-6}, (1338-1339) [2] {1-7}, (1339-1340) [3] {1-7}, (1925-1926) [4] {1-6}, (1926-1927) [5] {1-6}, (1928) [6] {1-4}, (1929-1931) [7] {1-6}, (1932-1933) [8] {1-7}
D02328 Dârülfünun Hukuk Fakültesi Mecmuası.--İstanbul : Dârülfünun Hukuk Fakültesi, 1332-1928. (1332) [1] {1-6}; (1333) [2] {7-10}; (1338) [2] {11-12}; (1340) [2] {13-16}; (1341) [3] {17-21}; (1926) [3] {22}; (1926) [4] {23-27}; (1927) [4] {28}; (1927) [5] {29-33}; (1928) [6] {34-38}
D00029 Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi Mecmuası [DİFM].--İstanbul : Dârülfünun İlâhiyat Fakültesi, 1925-1933. (1925) [1] {1}; (1926) [1] {2-4}; (1927) [2] {5-6}; (1928) [2] {7-9}; (1928) [3] {10}; (1929) [3] {11-13}; (1930) [4] {14-17}; (1931) [5] {18-21}; (1932} [5] {22-24}; (1933) [6] {25}
D01054 Dergah.--İstanbul : Mustafa Nihad [Özön], 1337-1339. (1337) [1] {1-12}; (1337) [2] {13-17}; (1338) [2] {18-24}; (1338) [3] {25-37}; (1338) [4] {38-41}; (1339) [4] {42}
D00852 Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası.-- İstanbul : Celâl Nuri [İleri], Mehmed Celâleddin , 1335-1337. (1335/1916-1917) [1] {1-25}; (1335-1336/1917) [2] {26-48}; (1336/1918) [2] {49}; (1336/1918) [3] {51-75}; (1336/1918) [4] {76-88}; (1337/1918-1919) [5] {89-110}
D02324 Felsefe Mecmuası.--İstanbul : Baha Tevfik, 1316. (1316) [1] {1-10}; {EK1-EK8}
D00563 Felsefe ve İçtimaiyat.-- İstanbul : Agâh Sırrı [Levend], 1927- ?. (1927) [1] {1-6}; (1928) [1] {7}; (1929-1930) [2] {1-2}
D01829 Habl-i Metin.--İstanbul: İbn Himmet Mehmed Nurullah, 1335. (1335) {1-6}
D01585 Hakâyık-ı Tarihiyye ve Siyasiyye.--İstanbul: Ahmed Saib, 1327. (1327) {1-2}
D00850 Halk Bilgisi Mecmuası.-- Ankara : Halk Bilgisi Derneği Umumi Merkezi (Ziyaeddin Fahri), 1928. (1928) [1]
D02446 Halka Doğru.--İstanbul: Türk Yurdu, 1330. (1329) [I] {1-48}; (1330) [I] {49-50}
D00578 Hayat Mecmuası. --Ankara : Mehmed Emin (Erişirgil), 1926-1930 (1926) [1] {1-6}; (1927) [1] {7-26}; (1927) [2] {27-52}; (1927) [3] {53-58}; (1928) [3] {59-78}; (1928) [4] {79-98}; (1928) [5] {99-116}; (1929) [5] {117-130}; (1929) [6] {131-146}
D01257 Hayrü’l-Kelam.--İstanbul : Hüseyin Şemi, 1329-1330. (1329) [1] {1-17}; (1330) [1] {18-25}; (1330) [2] {26-30}
D01050 Hazine-i Evrak (1297) [1] {1-48}; (1298) [2] {1-15}; (1303) [2] {16-20}
D00651 Hikmet [Kanat, Kalender, Millet ile Musahabe, Münakaşa ve Nimet].--İstanbul : Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 1326/1910-?. (1326) [I] {1, 5-9}; (1327) [II] {53-75}; (1328) [I] {70-78, 80, 83-84}; (1328) [II] {76-77}; (1910) [I] {2-4, 10-41}; (1911) [I] {1-14, 42-52}; (1912) [I] {14-70}
D03612 Hukuki Bilgiler Mecmuası (1926) [1] {1-5}; (1927) [1] {6-12}; (1927) [2] {13-16}; (1928) [2] {17-24}; (1928) [3] {25-28}; (1929) [3] {29-34, 36}; (1929) [4] {37, 39-40, 46}; (1930) [4] {40, 46}; (1930) [5] {52}; (1931) [5] {53, 59, 62}; (1931) [6] {63-64}; (1932) [6] {65-72}; (1932) [7] {73, 75-76}; (1933) [7] {77-78}; (1936) [7] {79-80, 82-84}; (1937) [8] {87}; (1938) [10] {110}; (1939) [10] {111-116, 118-120}; (1939) [11] {121-123}; (1940) [12] {133}.
D01262 Hürriyet-i Fikriyye [Serbest Fikir, Uhuvvet-i Fikriyye].--İstanbul : İsmail Haydar Kemal, 1329-1330.
Mecmua 1-12. sayıları Hürriyet-i Fikriyye, 13 -16. sayıları Serbest Fikir, 17-21. sayıları ise Uhuvvet-i Fikriyye adı ile yayınlanmıştır. Mecmua her isim değiştirişinde yeniden sayı numarası almakla birlikte, eski sayılar da teselsül etmiştir.
(1329) {1-4}; (1330) {5-21}
D00513 Hürriyet.--Londra : Yeni Osmanlılar Cemiyeti - Arif, 1285-1287/1868-1870. (1868) {1-30}; (1869) {31-79}; (1870) {80-100}
D00882 İctihad.--İstanbul : Abdullah Cevdet, 1904-1928. (1904) [1] {1}; (1905) [1] {2-9}; (1906) [1] {10-12}; (1906) [2] {1-3}; (1907) [2] {4}; (1908) [2] {5-8}; (1909) [2] {9-10}; (1327) [2] {24}; (1327) [3] {25-41}; (1328) [3] {42-49}; (1328) [4] {56}; (1329) [4] {57-95}; (1330) [4] {96-100}; (1330) [5] {101-127}; (1918) [15] {128-136}; (1919) [15] {137-138}; (1921) [17] {139-140}; (1922) [17] {141-148}; (1922) [18] {149-150}; (1923) [18] {151-156}; (1923) [19] {157-160}; (1924) [19] {161-168}; (1924) [20] {169-172}; (1925) [20] {173-186}; (1925) [21] {187-194}; (1926) [21] {195-210}; (1926) [22] {211-218}; (1927) [22] {219-234}; (1927) [23] {235-242}; (1928) [23] {243-258}; (1928) [24] {259-265}; (1929) [24] {266-280}; (1929) [25] {281-287}; (1930) [25] {288-303}; (1930) [26] {304-311}; (1931) [26] {312-320}; (1931) [26] {321-327}; (1931) [27] {328-335}; (1932) [27] {336-351}; (1932) [28] {352-358}
D00860 İctimaiyat Mecmuası (1917) [1] {1-6}
D01909 İktisadiyat.--İstanbul: Celal Sahir [Erozan], 1331 - 1333.
Derginin 5., 8., 18. ve 19. sayıları eksiktir.
(1331) [I] {1-3}; (1332) [I] {4, 6-7, 9-17, 21-42}; (1333) [I] {43-69}
D04105 İlm-i Hukuk ve Mukayese-i Kavanin Mecmuası.--İstanbul : Mehmed Arif, 1325-1327. (1325) [1] {1-6}; (1325) [2] {7-12}; (1326) {13-19}; (1327) {20-24}
D02970 İrşad el-Müslimin.--İstanbul: Bandırmalı Ahmed Hilmi, 1334-1335. (1334) {1-11}; (1335) {12-14}
D00990 İrtika.--İstanbul : Mehmed Tahir, 1315-1319. (1315) [1] {1-48}; (1315) [2] {49-51}; (1316) [2] {52-100}; (1316) [3] {101-102}; (1317) [3] {103-152}; (1317) [4] {153-154} ; (1318) [4] {155-204} ; (1319) [4] {205-226} ; (1319) [5] {227-251}
D01143 İslam Dünyası.-- İstanbul : Osman Cudi, 1329-1331. (1329-1331/1911-1913) [1] {1-24}; (1331) [2] {1-3}
D00522 İslam Mecmuası.-- İstanbul : Halim Sabit, 1330-1334. (1329) [1] {1-4}; (1330) [1-2] {1-25}; (1331-1334) [3-5] {26-63}
D00135 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Mecmuası [TM] (1925) [1]; (1926) [2]
D03352 İstikbal (1879) {1-6}; (1880) {7-22}; (1881) {23-26}; (1895) {27-30}
D00865 İstişare (1324) {1-27}
D00879 İştirak. --İstanbul: Osmanlı Sosyalist Partisi (Hüseyin Hilmi), 1325-1326, 1328.
Derginin/ Gazetenin 1328 yılı 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13-19, 21, 22. sayıları eksiktir.
(1325) [I] {1-3}; (1326) [I] {4-20}; (1328) [I] {2, 4, 7, 8, 12, 20, 23}; (1328) [II] {1-3}.
D00849 İtisam.--İstanbul : Ahmed Şirani, 1334-1336. (1334) [1] {1-6}; (1335) [1] {7-49}; (1335) [2] {50-57}; (1336) [2] {58-73}
D01075 Kanun-i Esasi.--Kahire : İttihad ve Terakki Cemiyeti, 1896-1899. (1896) [1] {1-2}; (1897) [1] {3-23}; (1897) [2] {1}; (1313) [2] {2-8}; (1314) [2] {9-33}; (1315) [2] {34-40}
D02734 Kelime-i Tayyibe.--İstanbul : Ebü'l-ula Zeyne’l-Abidin, 1328-1329. (1328) [1] {1-11}; (1329) [1] {12}
D03040 Küçük Mecmua.--Diyarbakır : Ziya Gökalp, 1338-1339. (1338) [1] {1-29}; (1339) [1] {30-33}
D01888 Ma’lumat.--İstanbul : Artin Asaduryan, Mehmed Fuadı, 1310-1311. (1310) [1] {1-47}; (1311) [1] {48}
D01808 Maarif.--İstanbul : Ahmed Nâci, 1307-1312.
(09 Teşrinisani 1311’de VII. cilt tamamlanmış, 30 Teşrinisani 1311’de ikinci olarak V. cilt farklı bir formatta çıkarılmıştır. Bu cilt ilk V. ciltten içerik olarak farklııdır)
(1269) [1] {1-4}; (1270) [1] {5-26}; (1307) [2] {27-32}; (1308) [2] {33-52}; (1308) [3] {53-78}; (1308) [4] {79-88}; (1309) [4] {89-104}; (1309) [5] {105-130}; (1309) [6] {131-135}; (1310) [6] {136-156}; (1310) [7] {157-172}; (1311) [7] {173-204}; (1311) [5] {1-14}; (1312) [5] {15-35}
D00597 Mahfil.-- İstanbul : Tahirülmevlevi, 1338-1344. (1338) [1] {1-2}; (1339) [1] {3-14}; (1340) [1]; {15-16}; (1340) [2] {17-24}; (1340) [3]; (1340) [3] {25-26}; (1341) [3] {27-36}; (1341) [4] {37-38}; (1342) [4] {39-49}; (1343) [5] {50-60}; (1343) [6] {61-62}; (1344) [6] {63-68}
D00580 Mecmua-i Ebüzziya.--Kostantiniye : Ebüzziya Tevfik,1297-1330. (1297) [1] {1-7}; (1298) [1] {8-12}; (1298) [2] {13-20}; (1299) (2) {21-24}; (1300) [3] {25-36}; (1302) [4] {37-48}; (1303) [5] {49-50}; (1303) [5] {51-53}; (1313) [6] {54-56}; (1314) [6] {57-59}; (1314) [7] {60}; (1315) [7] {61-71}; (1315) [8] {72-76}; (1316) [8] {77-83}; (1317) [9] {84-93}; (1329) [10] {94-105}; (1329) [11] {106-116}; (1329) [12] {117-126}; (1330) [12] {127-128}; (1330) [13] {129-140}; (1330) [14] {141-152}; (1330) [15] {153-159}
D00548 Mecmua-i Edebiyye.--İstanbul : Mehmed Ekrem, 1315-1318. (1315) [1] {1-38}; (1316) [1] {39-52}; (1316) [2] {53-56}; (1316) [1] {1-19}; (1317) [1] {20-52}; (1317) [2] {53-71}; (1318) [2] {72-85}
D00822 Mecmua-i Fünun.--İstanbul : Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye, 1279-1284, 1300.
Mecmuanın 2,6 ve 35-47 sayılarının iç kapaklarına ulaşılamadı. Bu sayıların künye bilgileri periyodik verilmiştir.
(1279) [1] {1-12}; (1280) [2] {13-24}; (1281) [3] {25-33}; (1283) [4] {34-43); (1284) [5] {44-47}; (1300) [1] {1}
D01043 Mecmua-i Kemal: Üç Ayda Bir Neşrolunur Risale-i Semahedir. (1901) [I] {1}
D00421 Mecmua-i Muallim.--İstanbul : Muallim Naci, 1303-1304. (1303) [İ] {1-23}; (1304) [İ] {24-53}; (1404) [II] {53-58}
D00823 Mecmua-i Ulûm.-- İstanbul : Cem‘iyet-i İlmiye-i Osmaniye, 1296-1297. (1296/1878) [1] {1-2}; (1297/1879) [1] {3-4}; (1297/1879) [2] {5-7}
D01078 Medrese İtikadları.--İstanbul : Ahmed Şirani, 1329. (1329) [1] {1-18}
D00851 Meslek-i İctimai (1335) [1] {1-6}
D01014 Meşveret.--Paris : Ahmed Rıza, 1313-1315. (1313) [1] {1-16}; (1314) [1] {17-23}; (1315) [2] {24-26}; (1315) [2] {27-30}
D00574 Mihrab.-- İstanbul : Agâh Mazlum, 1339-1341. (1339/1920-21) [1] {1-3}; (1340/1922) [1] {4-24}; (1341/1922-1923) [2] {25-28}
D01050 Milli Mecmua (1339) [1] {1-5}; (1340) [1] {6-24}; (1340) [2] {25-28}; (1341) [2] {29-48}; (1925) [3] {49-52}; (1926) [3] {53-72}; (1926) [4] {73-77}; (1927) [4] {78-96}; (1927) [5] {97-100}; (1928) [5] {101-114}; (1929) [6] {115}; (1929) [7] {116-117}; (1930) [7] {118}; (1930) [8] {119-130}; (1931) [8] {123-128}; (1931) [9] {129-131}; (1932) [9] {132-137}; (1953) [13] {156};
D00654 Milli Tetebbular Mecmuası [MTM].-- İstanbul : Asar-ı İslamiye ve Milliye Tetkik Encümeni, 1913-1913. (1331/1913) [1] {1-3}; (1331/1913) [2] {4 -5}
D01039 Muharrir: Edebiyat, sanayi', bedayi', teracim-i ahval, tarih, coğrafya, seyahat ve saireden bahseder, on iki nüshası bir senelik itibar olunur mecmuadır.--İstanbul: Ebüzziyâ Tevfik, 1293-1295. (1293) [I] {1-5}; (1294) [I] {6-7}; (11295) [I] {8}.
D01076 Muhibban.--İstanbul : Hacıbeyzade Ahmed Muhtar,1325-1335.
Derginin 1325 yılı 4. ve 5. sayısı eksik.
(1325) [1] {1-3}; (1325) [1] {6}; (1326) [1] {7-12}; (1326) [2] {1-2}; (1327) [2] {3-8}; (1328) [2] {9}; (1334) [3] {1-3}; (1335) [3] {4-5}
D01857 Musavver Devr-i Cedid.--İstanbul: Mahmud Nedim(Ruşen Matbaası), 1325. (1325) [I] {1-10}.
D01766 Musavver Muhit (1324) [1] {1-18}; (1325) [1] {19-22}; (1325) [2] {23-39}
D03043 Mütalâa.--Selânik : Osman Tevfik, 1312-1314.
Mecmuanın 1314 yılı 30-31. sayıları eksik. 1313 yılı 38. sayı yerine 39. sayı çıkmıştır.
(1312) [1] {1-35}; (1313) [1] {36-52}; (1313) [2] {53-82}; (1314) [2] {83-102}; (1314) [3] {11-29}
D00974 Resimli Gazete.--İstanbul: Kitabçı Karâbet, 1307-1315 (1307) [I] {1-52}; (1308) [II] {53-102}; (1309) [II] {103-104}; (1309) [III] {105-155}; (1309) [IV] {156}; (1310) [IV] {157-209}; (1313) {25-31}; (1313) {53-65}; (1313) [II] {ö.s.}; (1314) {66-93}; (1315) [I] {14-18}.
D00626 Resimli Kitab.--İstanbul: Ubeydullah Esad, 1324-1329. (1324) [I] {1-6}; (1325) [II] {7}; (1325) [II] {8-12}; (1325) [III] {13-16}; (1326) [III] {17-18}; (1326) [IV] {19-24}; (1326) [V] {25-27}; (1327) [V] {28-30]; (1327) [VI] {31-36}; (1327) [VII]{37}; (1328) [VII]{38-42}; (1328) [VIII] {43-47}; (1329) [VIII] {48}; (1329) [IX] {49-51}
D03154 Sa'y ü Amel (1326) {1-6}; (1327) {7-8}.
D00125 Sebilürreşad [Sırat-ı Müstakim] [SM] [SR] (1324) [1] {1-25}; (1324) [2] {26-29}; (1325) [2] {30-50}; (1325) [3] {51-77}; (1325) [4] {78-81}; (1326) [4] {82-100}; (1326) [5] {101}; (1326) [5] {101-130}; (1326) [6] {131-138}; (1327) [6] {139-156}; (1327) [7] {157-182}; (1327) [8] {183}; (1328) [8] {184-208}; (1328) [9] {209-234}; (1328) [10] {235}; (1329) [10] {236-260}; (1329) [11] {261-286}; (1329) [12] {287}; (1330) [12] {288-312}; (1330) [13] {313-330}; (1331) [13] {331-338}; (1331) [14] {339-352}; (1332) [14] {353-360}; (1334) [14] {361-364}; (1334) [15] {365-385}; (1335) [15] {386-390}; (1335) [16] {391-416}; (1335) [17] {417-426}; (1335) [17] {427-442}; (1335) [18] {443-452}; (1336) [18] {453-466}; (1337) [18] {467-468}; (1337) [19] {469-491}; (1338) [19] {492-494}; (1338) [20] {495-520}; (1338) [21] {521}; (1339) [21] {522-546}; (1339) [22] {547-572}; (1339) [23] {573-581}; (1340) [23] {582-598}; (1340) [24] {599-624}; (1340) [25] {625-632}; (1341) [25] {633-641}
D00795 Tarih ve Edebiyat [Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası].-- İstanbul : Ali Emîrî Efendi, 1334-1338. (1334/1915) [1] {1-10}; (1335/1916) [1] {11-12}; (1335/1916) [2] {13-22}; (1336/1917) [2] {23-24}; (1336/1917) [3] {25-31}; (1338-1922) [1] {2}
D02145 Tasavvuf.--İstanbul : Şeyh Saffet, 1327. (1327) [1] {1-35}
D00553 Tearüf-i Müslimin.-- İstanbul : Ahmed Taceddin, Yakub Kemal, 1326. (1326) [1] {1-24}; (1326) [2] {25-32}
D00539 Tedrisat Mecmuası [Tedrisat-ı İbtidaiyye Mecmuası]
Derginin 1332 tarihli 33. sayısı eksiktir.
(1326) [I] {1-11}; (1327) [II] {12-18}; (1328) [III] {19-21}; (1329) [III] {21}; (1329) [IV] {22-23}; (1330) [IV] {24-27}; (1331) [V] {(28-1)-(32-6)}; (1332) [VI] {(34-3)-(36-4)}; (1333) [VII] {37-38}; (1333) [VIII] {39-41}; (1333) [IX] {42-43}; (1919) [X] {(44-1)-51}; (1920) [XI] {52-55}; (1920) [XII] {56-58}; (1921) [XII] {59-60}; (1337) [XII] {61-62}; (1341) [XIII] {63-68}; (1926) [XIV] {69};
D00950 Tenkid.-- İstanbul : Bezmi Nusret, 1326-1326. (1326) {1 -6}
D00573 Türk Bilik Revüsü = Revue de Turkologie.-- Alexandrie / Mısır : Rıza Nur, 1931-1938. (1931) [1] {1}; (1932) [1] {2}; (1933) [1] {3}; (1934) [1] {4}; (1935) [2] {1}; (1936) [2] {2}; (1937) [3] {1}; (1938) [3] {2}D02447 Türk Sözü.--İstanbul: Türk Yurdu, 1330. (1330) [I] {1-16}
D00150 Türk Tarih Encümeni Mecmuası [TTEM] [Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası] [TOEM].-- İstanbul : Tarih-i Osmani Encümeni, 1326-1932.
78. sayıdan itibaren Türk Tarih Encümeni Mecmuası adını almış ve yeni adı için ayrıca sıra numarası verilmiştir. 97. sayıdan sonra latin harfleriyle yayınlandığı için yeni seriye ayrıca numara verilmiştir.
(1326/1910) [1] {1-6}; (1327/1911) [2] {7-12}; (1328/1912) [3] {13-18}; (1329/1913) [4] {19-24}; (1330/1914) [5] {25-30}; (1331/1915) [6] {31-36}; (1332/1916) [7] {37-42}; (1333/1917) [8] {43-47}; (1334/1918) [8] {48}; (1335-37/1919-21) [8-11] {49-62}; (1336-39/1920-23) [11-13] {62-77}; (1340/1924) [14] {78-83}; (1341/1925) [15] {84-89}; (1926) [16] {90-95}; (1928) [17] {96}; (1929) [yeni seri] {97-99}; (1930) [yeni seri] {100}; (1931) [yeni seri] {101}
D00562 Türk Yurdu (1. Seri).--İstanbul : Türk Yurdu Cemiyeti, 1327-1334. (1327) [1] {1-8}; (1328) [1] {9-12}; (1328) [2] {13-24}; (1328) [3] {1-10}; (1329) [3] {11-12}; (1329) [4] {13-24}; (1329) [5] {1-12}; (1330) [6] {1-12}; (1330) [7] {13-18}; (1331) [8] {1-13}; (1331) [9] {14-26}; (1332) [10] {1-12}; (1332) [11] {13-24}; (1333) [12] {1-13}; (1333) [13] {1-9}; (1334) [14] {1-11}
D00238 Türk Yurdu (2-3. Seri).--Ankara : Türk Ocakları Merkez Heyeti, 1339-1341,1926-1928. (1339) {1-4}; (1340) [1] {1-3}; (1341) [1] {4-6}; (1341) [2] {7-12}; (1341) [3] {13}; (1925) [3] {14}; (1926) [3] {15-18}; (1926) [4] {19-24}; (1927) [5] {25-30}; (1927) [6] {31-33}; (1928) [1] {1-6}; (1928) [2] {7-11}
D02310 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası (1340) [1] {1-5}; (1341) [1] {6-12}; (1341) [2] {13-15}; (1341) [2] {16}; (1926) [2] {17-25}; (1926) [3] {26-28}; (1927) [3] {29-36}; (1927) [4] {37-40}; (1928) [4] {41-49}; (1928) [5] {50-52}; (1929) [5] {53-64}; (1929) [6] {65}; (1930) [6] {66-72}.
D01760 Ulum Gazetesi.-- Paris, Trouville / Fransa : Ali Suavi, 1286-1287. (1286) {1-15}; (1287) {16-25}; 1287 {1-8_ek}
D01880 Ulum-i İktisadiyye ve İctimaiyye Mecmuası.-- İstanbul : Ahmed Şuayb, Rıza Tevfik, Mehmed Cavid, 1325-1327. (1324) [1] {1-3}; (1325) [1] {4}; (1325) [2] {5-8}; (1325) [3] {9-12}; (1325) [1] {1-2}; (1326) [1] {3-5}; (1326) [2] {6-10}; (1326) [3] {11-14}; (1327) [3] {15}
D04179 Volkan.--İstanbul : Derviş Vahdeti, 1324-1325.
Derginin 13,14 ve 105. sayıları eksik.
(1324) [1] {1-12}; (1324) [1] {15-73}; (1325) [1] {74-104}; (1325) [1] {106-110}
D01049 Yeni Mecmua: İlim, Sanat ve Ahlaka Dair Haftalık Dergi [YM] (1917) [1] {1-26}; (1918) [2] {27-52}; (1918) [3] {53-66}; (1923) [4] {67-90}