Madde AdıBA‘DÎ
Şahıs Adı
DİA TanıtımDeneylerle kazanılan bilgi, deney ve gözlemlere dayanılarak varılan hüküm, varlığı zaman veya sebeplilik açısından başka bir varlığa bağlı olan şey anlamında kullanılan mantık ve felsefe terimi.
Kaynaklarel-MU'CEMÜ'l-FELSEFİ.I.214-215;
Dokümantasyon dosyası var
Dosya formatı: PDF
DosyaGörüntüle  [0.3MB]