Madde AdıBÂ SELÂME
Şahıs Adı Ba Selame Hüseyin b. Abdillah b. Muhammed b. Salim el-Kindi el-Hadrami el-Mekki
[1356 C.ahir h./1937 Ağustos m.]
DİA TanıtımMekkeli âlim.
KaynaklarMv.AU (Mevsûatü a'lâmi'l-ulemâ ve'l-üdebai'l-Arab ve'l-müslimîn) III 94-96; ZİRİKLİ (II) 242-243;
Dokümantasyon dosyası var
Dosya formatı: PDF
DosyaGörüntüle  [0.5MB]