Madde AdıCÂBİR b. ZEYD
Şahıs Adı Ebü'ş-Şa'sa Cabir b. Zeyd el-Ezdi el-Basri el-Umani el-Cevfi (el-Havfi)
[93 h./711- 712 m.]
DİA Tanıtımİbâzıyye'den olduğu söylenen muhaddis ve fakih.
KaynaklarTEZKİRE.I.72; EI.II.359; Kam.İsl.1.548; İBN SA'D.VII.179-182; ATAR. 121; ZİRİKLİ.II.91;
Dokümantasyon dosyası var
Dosya formatı: PDF
DosyaGörüntüle  [2.2MB]
Ek Dosya1Görüntüle  [0.1MB]
Ek Dosya2Görüntüle  [0.3MB]