Liste

 

 

 

Madde Adı: BABAÎLİK
Şahıs Adı:
DİA Tanıtım Cümlesi *:Anadolu Selçukluları devrinde, Orta ve Güneydoğu Anadolu'da Baba İlyas'a bağlı Türkmenler'in isyanı dolayısıyla ortaya çıkan ve gayri Sünnî bir istikamette gelişen dinî - tasavvufî hareket.
Kaynaklar:EI.I.843; EA.I.273; UİA.III.811-812;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 1.17 MB ]