Liste

 

 

 

Madde Adı: BÜDDÜ’l-ÂRİF
Şahıs Adı: Ebu Muhammed Kutbüddin İbn Seb'in Abdülhak b. İbrahim b. Muhammed el-Gafiki el-İşbili el-Mürsi er-Rakuti [669 h. 1270 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi *:Endülüslü filozof ve mutasavvıf İbn Seb‘în'in (ö. 669/1270) mantık, felsefe ve tasavvufa dair eseri.
Kaynaklar:İA.V.805-806; EI.III.922; SÜLEYMANİYE KTP. VEHBİ EF. nr. 883 (İfşaü'l- hikmeti'l-ilahiyye); M. ŞERAFEDDİN.SİCİLYA CEVAPLARI.İST.1934;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 0.34 MB ]