Liste

 

 

 

Madde Adı: BÂ SELÂME
Şahıs Adı: Ba Selame Hüseyin b. Abdillah b. Muhammed b. Salim el-Kindi el-Hadrami el-Mekki [1356 C.ahir h. 1937 Ağustos m.]
DİA Tanıtım Cümlesi *:Mekkeli âlim.
Kaynaklar:Mv.AU (Mevsûatü a'lâmi'l-ulemâ ve'l-üdebai'l-Arab ve'l-müslimîn) III 94-96; ZİRİKLİ (II) 242-243;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 0.54 MB ]