Liste

 

 

 

Madde Adı: CA‘FER b. ALİ ed-DIMAŞKĪ
Şahıs Adı: Ebü'l-Fazl Ca'fer b. Ali ed-Dımaşki [V h. XI. yüzyıl ? m.]
DİA Tanıtım Cümlesi *:IV. (X.) veya V. (XI.) yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve el-İşâre ilâ mehâsini't-ticâre adlı eseriyle tanınan âlim.
Kaynaklar:İA.XII/1.262; GAL.S.I.907; SARTON.II.462;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 1.14 MB ]