Liste

 

 

 

Madde Adı: el-İBÂNE (Eş‘arî’nin)
Şahıs Adı: Ebü'l-Hasan İbn Ebi Bişr Ali b. İsmail b. İshak el-Eş'ari [324 h. 935- 936 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi *:Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin (ö. 324/935-36) kelâma dair eseri.
Kaynaklar:TECRİD.VI.12;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 1.74 MB ]