Liste

 

 

 

Madde Adı: LAKAP
Şahıs Adı:
DİA Tanıtım Cümlesi *:Bir kimseye asıl adından ayrı olarak sonradan takılan ikinci ad; şeref pâyesi; halife ve sultanların hâkimiyet alâmeti.
Kaynaklar:EI.V.618-631; TA'RİFAT.129; KIF.II.1288; ALPASLAN.II.10 vd; HULASA 136; FETH.II.302.III.195.206; TEDRİB.II.289; İRŞADÜ's-SARİ.14; KARİ.241; BAİS.153.216; TARİFAT.83; ISTILAHLAR.95;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 6.29 MB ]


Ek Dosya-1   GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 0.07 MB ]