Liste

 

 

 

Madde Adı: NÂBİGA el-CA‘DÎ
Şahıs Adı: Ebu Leyla Kays (Abdullah Hibban Hassan) b. Abdillah b. Udes en-Nabiga el-Ca'di el-Amiri [65 h. 685 [?] m.]
DİA Tanıtım Cümlesi *:Muhadram şairlerden, sahâbî.
Kaynaklar:EI.VII.842-43; ZİRİKLİ.VI.58.(V).207; ÜSD.V.291-293; İSABE.III.537- 540; FERRUH.I.342; ZEYDAN.I.155;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 2.01 MB ]