Liste

 

 

 

Madde Adı: NÂFİ‘ b. CÜBEYR
Şahıs Adı: Ebu Muhammed Ebu Abdillah Nafi' b. Cübeyr b. Mut'im b. Adi el-Kureşi el-Medeni [99 h. 717 m.]
DİA Tanıtım Cümlesi *:
Kaynaklar:İBN SAD.V.205-207; A'LAMÜ'n-NÜBELA.IV.541-543;

Ansiklopedide bir madde olarak yer almamaktadır. Ek ciltlerde veya yeni edisyonda yer alabileceği düşüncesiyle doküman dosyası oluşturulmuştur. Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 0.14 MB ]