Liste

 

 

 

Madde Adı: RÂFİZÎLER
Şahıs Adı:
DİA Tanıtım Cümlesi *:Başlangıçta Zeyd b. Ali'den ayrılan ilk İmâmîler'e, daha sonra bütün Şiî fırkaları ile Şiî unsurları taşıyan bazı bâtınî gruplarına verilen isim.
Kaynaklar:İA.IX.593; İNTİSAR.13-15.21-28.37.48.50-55.76-80.88.93.100-101.111; T.MUTEZİLE.5 52 68.84.130; T.HANABİLE.I.33; DEYLEMİ.4.19.98; FARKLAR.37; MAKALAT.FİHRİST.672; Kam.İsl.II.473; MALATİ.18.158; TEDRİB.I.326.327; BAİS.101;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 5.19 MB ]


Ek Dosya-1   GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 0.28 MB ]

Ek Dosya-2   GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 0.16 MB ]

Ek Dosya-3   GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 0.34 MB ]