Liste

 

 

 

Madde Adı: SÜVEYDÎ, Abdurrahman b. Abdullah
Şahıs Adı: Ebü'l-Hayr Zeynüddin Abdurrahman b. Abdillah b. Hüseyin es-Süveydi el-Bağdadi eş-Şafii [1200 1 R.ahir h. 1786 1 Şubat m.]
DİA Tanıtım Cümlesi *:Iraklı âlim, tarihçi ve edip.
Kaynaklar:ZİRİKLİ.IV.87 (III) 314; Kam.İsl.III.577;
Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.

Doküman Dosyası PDF formatındadır. (İndirmek için: ters tuş tıkla - hedefi farklı kaydet)

Dosya           GÖRÜNTÜLE   [ Dosya boyutu: 1.16 MB ]