1 : 1 - 1 

:
Madde Adıel-BURHÂN fî USÛLİ’l-FIKH
Şahıs AdıEbü'l-Meali İmamü'l-Haremeyn Rükneddin Abdülmelik b. Abdillah b. Yusuf el-Cüveyni [478 h./1085 m.]
Tanıtım Cümlesiİmâmü'l-Haremeyn el-Cüveynî'nin (ö. 478/1085) usûl-i fıkha dair eseri.
KaynaklarKARAMAN USUL.48; KZ.I.242; Kaynak Kısaltmaları Kılavuzu

Dokümantasyon dosyası MEVCUTTUR.
  1 : 1 - 1  
: